Ydelser


Konsulent ydelser inden for HR-IT og HR processer
Nogle af de problemer som HR typisk er ramt af er:

 • Uhensigtsmæssige processer
 • Ringe systemunderstøttelse
 • Manglende vision og/eller strategi
 • Manglende viden om performance management

Alle disse kan løses ved en målrettet indsats. Det kan være svært at afse tid i HR’s travle hverdag og derfor tilbyder jeg min hjælp.

En løsning er først en løsning når målet er nået. Det betyder at samarbejdet fortsætter til gevinsten kan ses. Arbejdsformen er en blanding af informationsindsamling, analyse, møder, workshops og overbliksskabende rapporter.

Konsulent ydelser indenfor formål.
Jeg tror på at formål er nøglen til trivsel og motivation hos alle deltagere i langt de fleste organisationer. Det er formålet der samler deltagerne og udgør den røde tråd i alt virke.

Min overbevisning er at et klart formål vil åbne muligheden for at interessenter som medarbejdere og kunder vil føle sig tættere forbundet til organisationen og der i gennem øge motivation, produktivitet og loyalitet. Jeg tilbyder et struktureret forløb med det mål at skabe klarhed om formål for organisationen. Formålet blive ikke alene formuleret men også aktiveret gennem forskellige tiltag. I processen vil jeg virke som facilitator og selve formålet bliver skabt af Jer.
Forhold som kan forbedres ved denne proces kan eksempelvis være:

 • Medarbejder motivation.
 • Fastholdelse.
 • Det sociale milijø i organisationen.
 • Produktiviteten

Et eksempel på en struktureret proces :

  • Indledende afklarings møde
  • Spørgeskema undersøgelse
  • Workshop for identificering og planlægning af tiltag.
  • et antal opfølgningsmøder
  • Afsluttende evalueringsworkshop

Kontakt os gerne for yderligere information.

Leave a Reply